Zimbra - dokumenty

Zimbra sprawia, że Współpraca jest łatwa. Można tworzyć i edytować dokumenty bezpośrednio przez przeglądarkę. Współpracownicy mogą dodawać zdjęcia, tabele i arkusze kalkulacyjne. Historia zmian umożliwia powrót do wcześniejszej wersji dokumentu i dostarcza informacji kto i kiedy edytował dokument. Dodatkową cechą Zimbry jest ochrona dokumentu hasłem i następnie publikacja dokumentu w sieci.