Zimbra - kalendarz

Zimbra dostarcza dynamiczny i przyjazny dla użytkownika interfejs kalendarza. Szybkie przełączanie między widokami jak dzień, tydzień, tydzień roboczy lub miesiąc. Po najechaniu na zapisaną pozycję w kalendarzu wyświetlane są jej szczegóły. Zmianę terminu spotkania wykonuje się przez przeciągnięcie myszką, a wydłużenie czasu trwania spotkania przez rozciągnięcie spotkania.
Zimbra dostarcza praktyczne funkcjonalności dotyczące skutecznej współpracy. Pozycje każdego kalendarza oznaczone są innym kolorem. Łatwe wyszukanie zajętego czasu współpracowników. Udostępnianie własnego kalendarza, przez tworzenie, edytowanie i nadawanie uprawnień.